ติดต่อ?

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 103 หมู่15 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250 โทร. 045-399112 แฟ็กซ์. 045-399112 ต่อ 103


ดู โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า