หน่วยงาน คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

เวลาราชการ

จันทร์ - ศุกร์                 เวลา   08.00-16.00 น.

 

นอกเวลาราชการ

อังคาร,พฤหัสบดี       เวลา   16.00-20.00 น.   

เสาร์ - อาทิตย์              เวลา   08.00-16.00 น.

 

โทรศัพท์   045-399112  ต่อ  106   [วันและเวลาทำการ]

 

SMMHOSPITAL