Generic placeholder image

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องพิเศษบน 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องพิเศษบน 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ปรับปรุงห้องพิเศษบน 9.pdf

: 2018-12-07 : Admin 58