Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 8 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2021-08-23 : Admin 485