Generic placeholder image

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง จพ.พัสดุ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง จพ.พัสดุ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2018-03-05 : Admin 659