Generic placeholder image

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เปิดรับสมัคร นักกายภาพบำบัด/ช่างฝีมือทั่วไป/พนักงานประจำห้องทดลอง/พนักงานเปล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 4 อัตรา 
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด/ช่างฝีมือทั่วไป/พนักงานประจำห้องทดลอง/พนักงานเปล

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ job22-11-62.pdf

: 2019-11-22 : Admin 2341