ผู้บริหาร


นายแพทย์ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่


โทรศัพท์ 045-399-112 ต่อ 105