ที่อยู่/ติดต่อ

ที่ตั้ง โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
103 ม.15 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
โทร 0-4539-911-2 ,0-4539-918-4



ดู โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า