Generic placeholder image

เตือนโรคหัดระบาด

เตือนโรคหัดระบาด

                โรคหัดเป็นโรค ติดเชื้อที่สามารถติดต่อได้ ง่าย พบได้ทุกวัย แต่ที่พบ บ่อยคือในกลุ่มเด็กเล็ก โดยเฉพาะในสถานที่ที่เป็นพื้น ที่ปิดหรือผู้อาศัยร่วมบ้าน โรคหัดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ ไวรัส พบว่ามีอัตราการติด ต่อสูงถึงร้อยละ 90 ซึ่งสูงกว่าโรคไข้หวัดใหญ่ อาการที่พบบ่อยคือไข้ออกผื่น โดยมักมีอาการไข้ประมาณ 3 วัน แล้วจึงเริ่มมีผื่นสีแดงขึ้นตามตัว อาจมีอาการคัน ได้บ้าง โดยมักเริ่มขึ้นจากศีรษะ ก่อนที่จะขยายลงมา ที่ใบหน้า ลำตัว และแขนขา ตามลำดับ ในรายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไข้จะ ค่อยๆ ลดลง และผื่นก็จะค่อยๆ หายไป ผิวหนังบริเวณที่เป็นผื่นมากอาจจะลอกหรือเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้นได้ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ ได้แก่ ท้องเสีย หูชั้นกลางอักเสบ ไปจนถึงภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ อาการชัก ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งแบบที่มีไข้และไม่มีไข้ ไข้สมองอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้

 

          "กรมควบคุมโรคขอแนะนำว่า โรคหัดเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน โดยผู้ปกครองพา เด็กเล็กไปรับวัคซีนรวมป้อง กันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) ตามกำหนดให้ครบ 2 ครั้ง เมื่ออายุ 9-12 เดือน และ 2 ปีครึ่ง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย"

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2018-12-04 : Admin 276