Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf

: 2023-09-13 : Admin 83