Generic placeholder image

ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) เเละลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) เเละลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่.pdf

: 2023-11-07 : Admin 80