นายแพทย์ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ พร้อมด้วยคณะแพทย์/พยาบาล หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

นายแพทย์ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ พร้อมด้วยคณะแพทย์/พยาบาล หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมรับมือ-เฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

2020-01-29 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่