คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ร่วมงานพิธี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
ร่วมงานพิธี วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่

2021-12-05 ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่