กิจกรรมเฉลิมฉลอง ๖๕ ปี ศรีเมืองใหม่ ฮักมั่น ยั่งยืน

วันที่  3 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์วศรัญ  วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๖๕ ปี ศรีเมืองใหม่ ฮักมั่น ยั่งยืน 
และเข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร ด้านบุคคลสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอศรีเมืองใหม่อย่างดีเยี่ยม มอบโดยนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

2023-11-03 หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่