นายแพทย์ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เข้ารับใบประกาศโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย2P Safety

นายแพทย์ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เข้ารับใบประกาศโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย2P Safety วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม พอร์ทอล ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

ห้องประชุม พอร์ทอล ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี