นายแพทย์ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ปี 2561

นายแพทย์ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ เปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ปี 2561

พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงาน ปี 2562 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต

2018-09-18 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่