คุณชวลิต เตชะประเสริฐวิทยา บริจาคเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ มูลค่า 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

คุณชวลิต เตชะประเสริฐวิทยา บริจาคเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ มูลค่า 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

2019-02-12 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่