ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ร่วมงานพิธี พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ร่วมงานพิธี พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่